(MS: 6608) Tree Dẻ cắt ngang - Lithocarpus truncatus - (Hook. f.) Rehd. & Wils.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dẻ - Ho-Anh Dẻ - Chi-Anh Lithocarpus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
 • VU - (Vulnerable)
 • Emergency
  Description

  Cây gỗ thường xanh.
  Cao 20-25 m, đường kính 40-60 cm, cành non phủ dày lông mềm ngắn màu hung.
  Lá đơn, mọc cách, hình lưỡi mác dạng bầu dục rộng đến hình lưỡi mác, đầu có mũi nhọn, dài 12-20 cm, rộng 2-7,5 cm, mặt trên ánh bóng. Gân bên 5-15 đôi. Cuống lá dài 1,5 cm.
  Cụm hoa bông đuôi sóc riêng lẻ ở nách lá hay thành chùy nhỏ; hoa cái ở dưới hoa đực, trục phủ lông mềm. Hoa đực mọc chụm 4-8, lá bắc dài, dạng dùi; bao hoa 6 thùy tù, phủ lông tơ mặt ngoài, nhị đực 8-10. Hoa cái gồm 3 hay nhiều hơn, mcoj chụm, vòi nhụy dựng đứng.
  Quả gần hình cầu, đầu tròn, gốc thon, đường kính 13 mm nằm kín trong đấu, trừ 1 mũi dẹt, sẹo bằng 4/5 phần còn lại quả. Đấu gần không cuống, hình phễu sau gần hình nữa cầu, bọc kín cả quả, trừ 1 mũi dẹt, tròn; cao 2 cm, đường kính 1,8 cm, vảy hình cầu dục rộng, xếp lợp, áp sát, những vảy phía dưới thưa, nối liền nhau. Quả tháng 8-9.
  Rừng thường xanh.

  Other Species Lithocarpus
 • Sồi đá, Dẻ sáp
 • Dẻ áo (Dẻ đá nhung)
 • Dẻ trái nhỏ
 • Return
  Print