(MS: 8353) Tree Dành dành láng (Nanh heo) - Gardenia philastrei - Pierre ex Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Gardenia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 3-12 cm. Lá đơn nguyên mọc đối, phiến hình bầu dục thon ngược, láng như có resin mặt trên lúc khô, dài đến 30 cm; gân bên nhiều; cuống lá dài 1 cm, lá bẹ cao 8-10 mm, xoan. Hoa ở ngọn, màu vàng ngà; cọng và noãn sào dài; vành có ống dài 5,5-8 cm, tai to, dài 2,5-3,5 cm; nhị đực không thò. Quả tròn hay thon hoặc xoan, cao 2-4 cm, có sóng dọc; thai toà 2; hột nhiều, dẹp.

Other Species Gardenia
  • Dành dành Trung bộ
  • Return
    Print