(MS: 8350) Tree Dành dành Trung bộ - Gardenia annamensis - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Gardenia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc không lông. Lá có phiến bầu dục, dài đến 18 cm, đáy nhọn, dai, lúc khô nâu đen đen mặt trên, gân phụ 12 – 14 cặp; cuống 6 – 10 mm, lá bẹ 8 – 14 mm. Hoa cô độc ở nách lá trên, cọng 2 – 4 mm; đài cao 1,5 cm, cắt ngang hay có răng nhỏ; vành có ống cao 3 cm, tai 5, cao 22 mm; tiểu nhụy 5; đính phôi trắc mô 2, n – noãn. Phì quả xoan, có 5 sóng cao dọc, dài 1,5 – 4 cm, rộng 1 – 2,5 cm, có đài còn lại; hột nhiều, dẹp dẹp.

Other Species Gardenia
  • Dành dành láng (Nanh heo)
  • Return
    Print