(MS: 4395) Tree Xăng mã răng (Răng cưa) - Carallia suffruticosa - Ridl..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đước - Ho-Anh Đước Vẹt - Chi-Anh Carallia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 2 – 3 m. Lá có phiến bầu dục thon, dài đến 14 cm, mặt trên láng, bìa có răng nhọn; lá bẹ cao 7 – 10 mm. Tụ tán như chụm ở nách lá; hoa trắng hay đỏ; lá đài 5 – 7; cánh hoa 4 mm, chót lõm; tiểu nhụy 10 – 14; dĩa mật vàng, có răng. Phì quả 6 x 15 mm, đỏ đậm; hột 1.

Other Species Carallia
  • Xăng mã thon (Răng cá răng)
  • Return
    Print