(MS: 8340) Tree Găng cao - Rothmannia eucodon - (K. Schum.) Brem..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Fagerlindia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn, có thể cao đến 35 m, thân mập, tròn, đường kính 30 cm, nhẵn, không gai. Lá đơn mọc đối, dạng trái xoan thuôn ngược, đầu lá tù có mũi nhọn, gốc thuôn hẹp dần theo cuống, dài 10-15 cm, màu xanh bóng đậm, dầy nhẵn. Cuống lá dài 1,5 cm, lá kèm cao 0,4 cm. Cụm hoa xim dày ở nách lá, phủ lông gỉ sắt. Hoa nhỏ. Lá đài hợp thành ống dài 0,6 cm, trên chia thuỳ rộng, dài 2,5 cm, màu trắng. Nhị đực đính trên ống tràng. Bao phấn dài 1,5 cm. Hoa tháng 2-5. Quả tháng 3-8.

Other Species Fagerlindia
  • Găng nghèo (Chim chích)
  • Return
    Print