(MS: 8431) Tree Trang Lào - Ixora laotica - Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1m; cành dẹp dẹp, không lông, hay có lông mịn. Lá có phiến thon hay tròn dài, đến vào 10 x 3 cm, chót nhọn, đáy tà hay chót buồm, gân phụ 8-10 cặp; cuống dài 3-6 mm, lá bẹ nhọn, cao 3-6 mm, phát hoa dày, đỏ; đài có tai dài bằng ống; vành có ống dài 4-5 cm, miệng có lông, tai nhọn; tiểu nhụy 4, bao phấn ngắn. Quả nhân cứng.

Other Species Ixora
  • Trang trắng
  • Trang dịu
  • Trang vàng
  • Trang trở đen
  • Trang trăm
  • Return
    Print