(MS: 1017) Tree Gié có cọng - Desmos pedonculosus - (A. DC.) Bân.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Desmos
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn, nhánh non không lông hay có lông thưa.
Lá có phiến to, hình bầu dục, dài 12 cm, rộng 6 cm, đáy tròn, đầu tà, mặt trên màu nâu đậm, mặt dưới màu nâu, gân phụ 8 cặp, lồi ở mặt dưới; cuống ngắn, có lông.
Hoa ngoài ở nách lá; cọng dài 4 – 4,5 cm, có 1 tiền diệp ở giữa; hoa to, lá đài 4 mm, cánh hoa thon, dài 5 cm, rộng 2 cm.

Other Species Desmos
  • Gié Trung quốc
  • Return
    Print