(MS: 7322) Tree Bình linh cọng mảnh - Vitex leptobotrys - Hallier
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Môi - Ho-Anh Cỏ Roi Ngựa ( Ngũ Trảo ) - Chi-Anh Vitex
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 4-6 m; cành mảnh. Lá phụ 3, xoan, khá to, 9-12 x 3-4 cm, không lông, có tuyến ở hai mặt, gân phụ 7-8 cặp; cuông phụ chót dài 2 cm. Chùm tụ tán ở ngọn nhánh; nhánh chót mang tản phòng 3 hoa trắng hay vàng vàng; đài 3 mm; vành có lông và tuyến mặt ngoài, môi dưới 3 thuỳ; noãn sào không lông. Trái tròn, to 4 mm, trong đài đồng trưởng.


 

 
Other Species Vitex
  • Mạn kinh
  • Bình linh lông (Nàng, Đẹn lông)
  • Mắt cáo
  • Return
    Print