(MS: 4337) Tree Sầm hoa khít - Memecylon confertiflorum - Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Memecylon
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi. Cao 3-4,5 m; nhánh to vào 1 mm, tròn' vỏ mau nứt thành mày vuông dài, nâu đen. Lá có phiến bầu dục hay xoan bầu dục, to 5-9 x 3-5 cm, đầu tà, đáy tròn hay tà, dai, dày như da, láng, mặt trên lục, mặt dưới ôliu, gân phụ rất mảnh, 4 cặp; cuống 4-8 mm. Phát hoa ít hoa ở nách lá, dày, đường kính 1,5 cm; hoa hơi thơm, 4 phân; hạ hoa 5 răng; cánh hoa tim tím, dày, cao 3 mm; tiểu nhụy 8, chỉ nhị dài 3 mm; vòi nhụy cao 4-5 mm. Phì quả 1 hột.

Other Species Memecylon
  • Sầm lam
  • Sầm láng
  • Return
    Print