(MS: 6569) Tree Dẻ trái nhỏ - Lithocarpus microspermus - A. Cam. subsp. microsperma..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dẻ - Ho-Anh Dẻ - Chi-Anh Lithocarpus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ trung bình, cao 10 m, thân to 30 cm; cành không lông.
Lá hơi mỏng, dai, mặt trên nâu, láng, mặt dưới xám xám lúc khô, gân phụ 11 – 12 cặp; cuống dài 6 mm.
Gié dài 15 cm; đấu nhiều, bao 1/3 trái, có vảy sát, rộng 6 – 7 mm; quy đầu quả to 1 cm, thẹo lồi.

Other Species Lithocarpus
  • Sồi đá, Dẻ sáp
  • Dẻ áo (Dẻ đá nhung)
  • Dẻ cắt ngang
  • Return
    Print