(MS: 8337) Tree Găng nghèo (Chim chích) - Fagerlindia depauperata - (Drake) Tirv..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Fagerlindia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
 • VU - (Vulnerable)
 • Emergency
  Description

  Cây gỗ nhỏ cao 1,5 m, nhiều nhánh mảnh; gai ngay, nhọn, dài 1-2 cm. Lá đơn, mọc đối, phiến hình trái xoan thon, dài 3-6 cm, rộng 2-2,5 cm, đầu thon nhọn, gốc tà tròn; gân bên 4-5 đôi; cuống ngắn, lá bẹ mau rụng. Hoa 1 (2) ở nách lá; cọng dài, mảnh; vành có ống dài 7-8 mm, tai trắng, nhọn, dài 5-7 mm. Phì quả hình cầu, đường kính 6 mm.

  Other Species Fagerlindia
 • Găng cao
 • Return
  Print