(MS: 6208) Tree Sung gân đứng - Ficus orthoneura - Lévl. & Van..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Gai - Ho-Anh Dâu Tằm - Chi-Anh Ficus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Nhánh to, không lông. Lá to phiến tròn dài hay bầu dục, to 10-14 x 5,5-7,5 cm, đầu tà, đáy tròn, 1 cặp gân đáy hơi dài, gân phụ 9-15 cặp, gắn gần thẳng góc vào gân cánh, dai, không lông, mặt dưới nâu; cuống dài đến 3 cm. Sung xoan tròn, to 13-15 x 20-27 mm, không lông, có cọng; hoa đực có 4 lá đài, 1 tiểu nhụy; hoa cái có noãn sào không lông, vòi nhụy chẻ 2 ở đầu.

Other Species Ficus
 • Da mít
 • Ngái lâm bông
 • Sung xoài (Sung lùng, Da nước)
 • Ngái giấy
 • Da trụi
 • Sung ốm
 • Da đậu
 • Sung lồng
 • Da gân
 • Sung cam
 • Sung Esquirol
 • Vú bò
 • Ngái khỉ
 • Ngái giấy
 • Return
  Print