(MS: 9365) Tree Cau chuột ngược - Pinanga paradoxa - Scheff..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cau - Ho-Anh Cau ( Cau Dừa ) - Chi-Anh Pinanga
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Thân mảnh, cao 1-2 m, to 5-7 mm, lóng dài 4-6 cm. Lá 2-5, nhỏ, dài 30-60 cm, gồm 2-4 cặp thư diệp, cặp chót to, dính nhau. Buồng 1-3 nhánh dài 5-7 cm; hoa song đính; hoa đực cao 5 mm; hoa cái có bao hoa dính. Trái dài 12 mm, Rộng 4 mm, đỏ. Rừng luôn luôn xanh.

 

Return
Print