(MS: 6516) Tree Sồi đá, Dẻ sáp - Lithocarpus ceriferus - (Hick.&Cam.) Cam.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Dẻ - Ho-Anh Dẻ - Chi-Anh Lithocarpus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
No
Rare
 • EN - (Endangered)
 • Emergency
  Description

  Cây bụi hay đại mộc cao 5 – 15 m; cành non như có sáp trắng phủ.
  Lá có phiến xoan, dài 8 – 17 cm, rộng 4 – 6 cm, nhọn có đuôi dài ở đầu, mặt dưới trăng trắng, gân phụ 9 – 12 cặp; cuống dài 1 cm.
  Chùm mang gié đực; hoa cái chụm 3; đấu rộng 10 -13 mm, cao bằng 1/6 trái, có vảy thành vòng rõ rệt; qui đầu quả cao 15 – 18 mm, thẹo lõm.

  Other Species Lithocarpus
 • Dẻ trái nhỏ
 • Dẻ áo (Dẻ đá nhung)
 • Dẻ cắt ngang
 • Return
  Print