(MS: 8426) Tree Trang dịu - Ixora flexilis - Pierre.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc. Lá có phiến xoan đến tròn dài, dài 8 – 10 cm, mỏng, gân phụ 10 – 12 cặp; cuống dài 1,5 cm, lá bẹ nhọn, cao 1 cm. Phát hoa rộng hơn cao có 2 lá hoa nhỏ ở cọng; hoa gắn thành tụ tán 3 hoa không cọng; đài có lông thưa; vành có ống dài 1,5 cm, tai 4, thon, cao 5 mm; bao phấn hẹp, dài bằng tai vành; vòi nhụy cao 6 mm.

Other Species Ixora
  • Trang trắng
  • Trang Lào
  • Trang vàng
  • Trang trở đen
  • Trang trăm
  • Return
    Print