(MS: 3236) Tree Xoan đào (Xoan đào tía) - Prunus arborea - var. montana (Hook. f.) Kalm..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Hồng (Hường) - Ho-Anh Hoa Hồng - Chi-Anh Prunus
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc đến 25m. Phiến lá biến thiên từ bầu dục đến thon, dài 6-20 cm, mặt dưới đầy lông, đáy có 2 tuyến; cuống 5-10 mm, lá bẹ hẹp, cao 1 cm, mau rụng. Chùm ngắn đầy lông; đài có lông, tai 7-12; cánh hoa vắng hay như dạng lá đài; tiểu nhụy 20-30, bầu dục có hay không lông. Quả nhân cứng tròn, to 7-8 mm, hay hai tròn, rộng đến 15 mm.

Other Species Prunus
  • Vàng nương đại mộc
  • Rẹp
  • Return
    Print