(MS: 1899) Tree Côm xoan - Elaeocarpus ovalis - Miq.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Côm - Chi-Anh Elaeocarpus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn cao 10 – 20 m; nhánh kịch cợm, không lông.
Lá đơn mọc cách, phiến hình xoan rộng, dài 10 – 15 cm, rộng 7 – 8 cm, đầu tròn hay có mũi, mép dúng hay nguyên, không lông, gân bên 6 – 7 đôi, cuống dài 5 – 6 cm.
Hoa chùm cao hơn cuống, dài đến 12 cm, ở nách lá đã rụng; cánh hoa cao 9 mm, có 13 rìa; tiểu nhụy vào 45.
Quả nhân cứng hình xoan, màu xanh, dài 17 mm; nhân có sợi.

Other Species Elaeocarpus
  • Côm có mụt
  • Côm có cuống
  • Côm Nhật
  • Đước núi (Côm Đồng Nai, Chan chan, Lá mật cắt)
  • Côm biên
  • Côm lá bẹ (Côm lá kèm, Chan chan)
  • Return
    Print