(MS: 9349) Tree Song châu đuôi - Didymosperma caudatum - Wendl. & Drude.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Cau - Ho-Anh Cau ( Cau Dừa ) - Chi-Anh Didymosperma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Bụi. Cao 1-2 m, to 5-7 mm. Lá một lần kép; thứ diệp hình bánh bò, bìa có răng không đều, mặt dưới trắng, có lông. Biệt chu, buồng đơn, dài 20-24 cm; hoa đực nhiều tiểu nhụy. Trái tròn, to 12-15 mm, hột 3. Rừng < 800 m.

 

Return
Print