(MS: 3659) Tree Chàm lông - Indigofera hirsuta - L
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Indigofera
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ cứng, cao đến 1,5 m; nhánh có lông dài, đơn. Lá phụ 9-11, mọc đối, xoan ngược, to 12-40 x 20 mm, có lông dài 2 mặt. Gié dày, nhiều lông hoe; hoa dài 4-5 mm, hường; đài có ống ngắn, có lông. Trái đầy lông, dài 2 cm; hột 6-8, vuông to 1 mm.

Return
Print