(MS: 4311) Tree Ân đằng - Diplectria barbata - (C.B. Cl.) Frank & Roos
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Diplectria
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to; nhánh có ít lông, có vòng lông ở mắt. Lá có phiến bầu dục thon chót nhọn, đáy tròn, gân từ đáy 5, gân tam cấp hình thang; cuống 6-8 mm. Chùm tụ tán ở ngọn, to; hoa hường; hạ hoa ít lông, hình ly; cánh hoa 4, xoan; tiểu nhụy lưỡng hình, bao phấn có phụ bộ nhọn. Trái cao 1 cm, rộng 6 mm, trong hạ hoa.

Return
Print