(MS: 3235) Tree Vàng nương đại mộc - Prunus arborea - (Bl.) Kalm. var. stipulacea (King) Kalm.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoa Hồng (Hường) - Ho-Anh Hoa Hồng - Chi-Anh Prunus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 20 m. Phiến bầu dục, dài 10-15 cm, mặt dưới đầy lông, gân phụ 10-12 cặp, đáy phiến có 2-0 tuyến; cuống 0,5-1 cm, lá bẹ rộng, không rụng. Chùm dài 2-6 cm; cánh hoa vắng; tiểu nhụy 15. Quả nhân cứng rộng hơn cao, to 6-10 x 8-15 mm.

Other Species Prunus
  • Xoan đào (Xoan đào tía)
  • Rẹp
  • Return
    Print