(MS: 1895) Tree Côm biên - Elaeocarpus limitanus - Hand. Mazz..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Côm - Chi-Anh Elaeocarpus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 10 m; nhánh non và mặt dưới lá có lông dày như nhung sát nâu xám. Phiến dạng lá Dầu, bầu dục, dài 10 – 16 cm, gân phụ 7 – 9 cặp; cuống dài 2 – 2,5 cm.
Chùm nhiều bông, dài 5 – 8 cm; hoa trắng, nụ có lông vàng vàng; lá đài cao 5 mm; cánh hoa với 20 – 22 rìa; tiểu nhụy nhiều.
Quả nhân cứng xoan, to 3 x 2,2 cm.

Other Species Elaeocarpus
  • Côm có mụt
  • Côm có cuống
  • Côm Nhật
  • Đước núi (Côm Đồng Nai, Chan chan, Lá mật cắt)
  • Côm xoan
  • Côm lá bẹ (Côm lá kèm, Chan chan)
  • Return
    Print