(MS: 6128) Tree Vai Marchand - Daphniphyllum marchandii - (Lévl.) Croiz. & Metc..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Vai (Đức Diệp) - Ho-Anh Vai (Đức Diệp) - Chi-Anh Daphniphyllum
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỏ, cao 6 m; cành tròn, không lông.
Lá có phiến bầu dục tròn dài, dài 11 – 12 cm, rộng 4 cm, đầu có mũi, đáy tà, không lông, dai, mặt trên nâu láng, mặt dưới nâu, gân phụ 11 – 12 cặp, gân phụ và gân tam cấp lồi ở mặt dưới; cuống dài 2 – 3 cm.
Chùm biệt chu ngắn ở nách lá; cọng hoa 13 – 15 mm; vòi nhụy 2.
Quả nhân cứng xoan, cao 12 – 14 mm, đen.

Return
Print