(MS: 1011) Tree Gié Trung quốc - Desmos Chinensis - Lour..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Desmos
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn; nhánh non có lông màu nâu.
Lá có phiến hình bầu dục tròn dài, mốc ở mặt dưới, đáy tròn hay hình tim.
Hoa thường đối diện với lá; cánh hoa 6, màu lục vàng, dài đến 8 cm, rộng 1 – 2 cm; tiểu nhụy cao 1,5 mm; tâm bì nhiều.

Other Species Desmos
  • Gié có cọng
  • Return
    Print