(MS: 4304) Tree Việt hoa Poilane - Vietsenia poilanei - C. Hans
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Vietsenia
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1 m, có nhánh hay không; nhánh non vuông, lúc non có lông tiết nhỏ. Phiến xoan rộng, chót nhọn, đáy tròn hơi hình tim, to 7-16 x 4,5-7 cm, có lông tiết, mặt dưới tía; cuống dài 1,5-7 cm. Chùm tụ tán dày ở chót nhánh; hoa 3 phân; hạ hoa cao 1,5 mm; cánh hoa xoan ngược, dài 2,5 mm, trắng; tiểu nhụy bằng nhau, cao bằng vành, bao phấn có 2 cựa dài ở bụng. Namh vuông vuông.

Return
Print