(MS: 8320) Tree Tà hay (Găng Nam Bộ) - Aidia cochinchinensis - Lour..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Aidia
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ nhỡ hay lớn, cao đến 20 m, phân cành cao, ngay, nhẵn. Lá đơn mọc đối dạng thuôn ngọn giáo, đầu lá cong và sắc, nhọn ở gốc, dài 10-18 cm, rộng 3,5-8 cm, màu xanh lục pha đỏ nâu, bóng ở mặt trên, nhạt màu ở mặt dưới. Cuống lá dài 1,5 cm. Lá kèm nhọn. Cụm hoa chùy ở trên mắt không lá hay trên các cành già, dài 2-4 cm. Hoa nhỏ, màu vàng ngà. Lá đài nhẵn, cánh tràng hợp thành ống dài 0,5 cm, trên có 5 thùy dài 0,7 cm. Nhị đực gắn ở miệng ống tràng. Bầu 2 ô, nhiều noãn. Quả mọng hình cầu, đường kính 0,6-1 cm, màu đen, bóng, có vân mạng ở đỉnh. Hạt nhiều, dài 0,2 cm. Hoa tháng 4-12. Quả tháng 10.

Other Species Aidia
  • Gáo vàng ( Cốc đá )
  • Găng răng nhọn (Đài khoai)
  • Return
    Print