(MS: 1890) Tree Côm Nhật - Elaeocarpus japonica - Sieb. & Zucc..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Côm - Chi-Anh Elaeocarpus
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc; nhánh không lông.
Lá có phiến bầu dục, to đến 10-13 x 4-5 cm, chót nhọn, không lông, mặt trên ôliu nâu, mặt dưới nâu đo đỏ lúc khô, gân phụ 9-13 cặp; cuống dài 3-6 cm.
Chùm ở nách lá, dài 5-6 cm; cọng hoa 2 cm, có lông mịn.
Quả nhân cứng xoan, cao 8-10 mm, đầy lông hình sao, bạc.

Other Species Elaeocarpus
  • Côm có mụt
  • Côm có cuống
  • Côm biên
  • Đước núi (Côm Đồng Nai, Chan chan, Lá mật cắt)
  • Côm xoan
  • Côm lá bẹ (Côm lá kèm, Chan chan)
  • Return
    Print