(MS: 4093) Tree Dó kép - Daphne composita - (L. f..) Gilg.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Trầm - Ho-Anh Trầm Hương - Chi-Anh Daphne
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc 1-3 m. Lá mọc xen, phiến bầu dục thon, 2,5-7 x 1,5-3 cm, chót nhọn, mặt dưới mốc mốc, gân phụ 9-15 cặp, không lông. Hoa đầu có cọng dài, lá hoa 2, đỏ nâu; hoa 5-8, bao hoa trắng, có lông mặt ngoài; tiểu nhụy 8; noãn sào có lông ở phần trên. Phì quả 1-1,5 x 0,5 cm, đỏ rồi đen.

Return
Print