(MS: 1885) Tree Côm có mụt - Elaeocarpus grumosus - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bông - Ho-Anh Côm - Chi-Anh Elaeocarpus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao 15 m; nhánh non mảnh, to 2-3 mm.
Lá có phiến bầu dục thon, to 6-10 x 3-3,5 cm, lục đậm, khi khô màu xanh xanh mặt trên, nâu hay nâu đậm mặt dưới, gân phụ 6-10 cặp; cuống phù ở chót và có hai tuyến.
Chùm dài 5-10 cm, dày; hoa thơm, trắng; nụ tròn tròn, cao 4-5 mm; đài dài 7- 8 mm; cánh hoa mang 17-22 rìa.
Quả nhân cứng xoan, dài 3-4 cm.

Other Species Elaeocarpus
  • Côm Nhật
  • Côm có cuống
  • Côm biên
  • Đước núi (Côm Đồng Nai, Chan chan, Lá mật cắt)
  • Côm xoan
  • Côm lá bẹ (Côm lá kèm, Chan chan)
  • Return
    Print