(MS: 1009) Tree Công chúa Petelot - Artabotrys Petelotii - Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Artabotrys
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn.
Nhánh non có lông mịn như nhung vàng, nhánh già nâu đậm.
Lá có phiến tròn dài, vào 13 x 4,5 cm, mỏng, chót có đuôi, mặt trên nâu láng, mặt dưới nâu, gân phụ 8-9 cặp; cuống 5-6 mm.
Phát hoa ở nhánh lá rụng; cọng dài 1 cm; lá đài tam giác dài 3-4 mm, cánh hoa tam giác hẹp, dài vào 2 cm, đầy lông như nhung.

Other Species Artabotrys
  • Công chúa đồng
  • Công chúa Harmand
  • Công chúa thơm
  • Công chúa trung gian
  • Return
    Print