(MS: 4228) Tree Muôi an bích - Melastoma osbeckoides - Guill
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Melastoma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây bụi; nhánh, cọng hoa có lông tơ nằm ngán, nâu sôcôla đậm và có răng; nhánh già nâu màu vỏ ổi. Lá có phiến cứng, có lông nằm dính, mặt trên nâu đậm, gân lõm, mặt dưới nâu gân lồi cao; cuống 5 – 7 mm. Tụ tán ngắn; hoa 3 – 5, đỏ; hạ hoa có lông tơ có răng nâu tươi, lông đơn, lông đáy phù; tiểu nhụy 10, chỉ cao 1 cm, bao phấn 1 cm; noãn sào có lông tơ.

Other Species Melastoma
  • Muôi đa hùng
  • Muôi Sài Gòn
  • Return
    Print