(MS: 6186) Tree Mít gỗ mật (Mít nài) - Artocarpus melinoxyla - Gagn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Gai - Ho-Anh Dâu Tằm - Chi-Anh Artocarpus
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ cao 9 – 15 m; cành non có lông tơ màu vàng.
Lá có phiến xoan ngược to, dài 20 – 30 cm, láng, có tơ ở gân, gân bên 10 – 12 đôi; cuống dài 2 cm, lá bẹ dài 5 – 6 cm, có tơ vàng.
Dái đực xoan hay bầu dục, dài 2 cm; bao hoa hình lục lạc, tiểu nhụy 1. Trái hình cầu, đường kính 7 cm, có u tà, thấp hơn rộng trên cọng dài 7 cm; hột 15 x 10 mm.

 
Other Species Artocarpus
  • Mít rừng
  • Mít chay (Chay)
  • Mít nài (Da xóp)
  • Chay
  • Return
    Print