(MS: 8286) Tree Bướm bạc lá - Mussaenda frondosa - L..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Mussaenda
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc cao 1 – 7 m; cành non có lông hoe. Lá có phiến thon dài, dài 15 – 18 cm, rộng 3 – 5 cm, có khi có lông ở nặt dưới, gân bên 7 – 9 đôi; cuống vào 1 cm, lá bẹ chẻ hai, cao 5 – 6 mm. Tụ tán ở ngọn nhánh, cao 4 – 8 cm; đài có tai nhỏ, một lá đài dạng cánh to, trắng, dài 6 – 8 cm; vành vàng đậm, ống dài 2,5 cm, tai 4 mm; tiểu nhụy 5. Phì quả 1 cm; hột nhiều.

Other Species Mussaenda
  • Bướm bạc Biên Hòa
  • Return
    Print