(MS: 4216) Tree Muôi Sài Gòn - Melastoma saigonense - (Kuntze) Merr
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Melastoma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi. Thân cao 1-1,5 m; nhánh đầy lông vàng nâu. Lá có phiến bầu dục, đầy lông ở hai mặt, gần lồi ở mặt dưới. Tụ tán ngắn ở chót nhánh; lá hoa nhỏ; đài đầy tơ hình sao vàng lợt; cánh hoa đỏ tim tím; tiểu nhụy 10, hai thứ. Phì quả đỏ trong đài. Nơi trảng, cao ráo. Bình nguyên.

Other Species Melastoma
  • Muôi đa hùng
  • Muôi an bích
  • Return
    Print