(MS: 3013) Tree Nghể len - Polygonum lanigerum - R.Br. var. indicum Meissn..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Rau Răm - Ho-Anh Rau Răm - Chi-Anh Polygonum
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Cỏ đa niên, đứng, ít nhánh, màu lục trắng trắng; lóng to 5 – 6 mm, dài 2 – 2,5 cm.
Phiến thon, dài 10 cm, rộng 2 cm, chọt thon nhọn, đáy tà, mặt trên có lông nằm, mặt dưới có lông trắng, gân phụ 18 – 23; ocrea dài, không lông, miệng không tơ. Phát hoa kép, gié dài 3 – 5 cm, với hoa dày; lá đài cao 3 mm; tiểu nhụy 7 – 8; vòi nhụy 3.
Bế quả trắng, dẹp, cao 2 mm.

Other Species Polygonum
  • Nghể râu
  • Return
    Print