(MS: 8273) Tree Vàng vé - Metadina trichotoma - (Zoll. & Mor.) Bakh. f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Metadina
Life Form
GOT - Cây gỗ trung bình Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây gỗ lớn; cành non dẹp dẹp, nhánh lớn màu xám trắng. Lá có phiến bầu dục, dài 14 cm, rộng 8 cm, chót nhọn, đáy tà nhọn, gân phụ 8 – 12 cặp, không lông; cuống 1,5 cm; lá bẹ không chẻ. Chùm tụ tán mang nhiều hoa đầu to 6 – 9 mm, cọng có lông; hoa không lông. Nang cao 2,5 mm, chót có đài còn lại, có lông; hột nhỏ, có cánh. Gỗ màu vàng tươi, tốt, dẻo.

Return
Print