(MS: 1007) Tree Công chúa trung gian - Artabotrys intermedius - Hassk..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Artabotrys
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo to.
Lá có phiến tròn dài, không lông; cuống ngắn.
Cọng hình móc đối diện với lá; hoa coa cánh hoa thon hẹp, dài vào 2 cm, có lông mịn; tiểu nhụy có mũi; tâm bì hơn 20, không lông, cho ra trái xoan hẹp hay rộng, có vòi nhụy còn lại xéo xéo; hột 1 – 2.

Other Species Artabotrys
  • Công chúa đồng
  • Công chúa Harmand
  • Công chúa thơm
  • Công chúa Petelot
  • Return
    Print