(MS: 4215) Tree Muôi đa hùng - Melastoma affine - D. Don
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Mua (Muôi) - Chi-Anh Melastoma
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Bụi cao 1-1,5 m; nhánh tròn, có vảy nhỏ có răng. Phiến lá có vài lông cứng nằm ở mặt trên, nhiều ở gân của mặt dưới. Phát hoa ít hoa ở chót nhánh; lá hoa hẹp nhỏ; ống đài (thật ra là hạ hoa, vì do đài và vành làm ra) dài 6-8 mm, có vảy nằm có răng; cánh hoa to, đỏ tím tím; tiểu nhụy 2 thứ; noãn sào 5-6 buồng. Trái nhiều hột đen.

Other Species Melastoma
  • Muôi Sài Gòn
  • Muôi an bích
  • Return
    Print