(MS: 2387) Tree Màng màng tím - Cleome chelidonii - L.f..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Màn Màn (Cáp) - Ho-Anh Cáp (Màn Màn) - Chi-Anh Cleome
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cây thân thảo, cao 20 - 40 cm, thân có ít lông, có 5 cạnh, màu xanh nhạt hay đỏ.
Lá kép mang 3 lá, cuống dài bằng 1 - 1,5 phiến, lá phụ giữa to, có lông thưa sát.
Hoa đơn độc ở nách lá, cuống dài hơn lá, lá đài 4, màu xanh, cánh hoa 4, màu tím thường cong lên trên, nhị đực 6, bao phấn, màu lam, bầu có lông, vòi nhụy ngắn.
Quả giác dài. Cây ra hoa quanh năm. Hột ăn như hột cải.

 

Return
Print