(MS: 4376) Tree Dực dài - Calycopteris floribunda - (Roxb.) Lamk
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Chưn Bầu (Bàng) - Chi-Anh Calycopteris
Life Form
BTR - Cây bụi trườn Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc trườn; nhánh đầy lông xám hoe. Lá có phiến xoan, đầy lông hoe mặt dưới; cuống có lông.
Chùm tụ tán đầy lông; lá đài sau này thành cánh dài đến 1 cm; cánh hoa vắng; tiểu nhụy 10; noãn sào hạ.
Trái hình thoi, trên đài đồng trưởng thành 5 cánh vàng vàng.
Rễ cây làm thuốc trị nọc rắn. Lá trị rét, kiết.

Return
Print