(MS: 9258) Tree Cỏ đầu nai, Lâm trai một hột - Amischolotype mollissima var. monosperma - (C.B. Cl.)
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Hành (Đơn Tử Diệp - Một Lá Mầm) - Bo-Anh Thài Lài (Rau Trai) - Ho-Anh Rau Trai - Chi-Anh Amischolotype
Life Form
COD - Cỏ đứng Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Cỏ to; thân cao 30-80 cm, đứng, đo đỏ, có rễ sái vị. Lá có phiến 16-24 x 2,5-5 cm, không lông; bẹ 2,5-4 cm, có lông thưa, bìa rìa lông, gân đen đen. Hoa đầu ở đáy lóng; hoa 8-20, cao 9-10 mm; lá đài dài 6 mm; cánh hoa nhỏ, trắng trắng; tiểu nhụy thụ 6-5. Nang 12 x 9 mm, trong đài trồng trưởng mập; hột 1, tròn dài, 3 cạnh, hay 2, dẹp dẹp.

Return
Print