(MS: 3623) Tree Cóc kèn leo - Derris scandens - (Roxb.) Benth
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Đậu - Ho-Anh Phụ Cánh Bướm - Chi-Anh Derris
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo.
Lá dài 12 cm; thứ diệp 9, xoan ngược, to 5-6 x 2-2,5 cm, không lông, màu đường thẻ mặt trên, nâu tươi mặt dưới, gân phụ mảnh, 8-10 cặp, cuống phụ 2 mm.
Chùm dài hơn lá, 20-25 cm, ở nách lá; hoa trên u cao 2 mm; cọng hoa 1 cm; đài 3 mm, có lông; Vành 1 cm, cờ rộng 6-8 mm; tiểu nhụy 10, đơn liên; noãn sào có lông. Trái hẹp, to 3-4,5 x 1 cm, cánh 1, hẹp; hột 2-3-1.

Other Species Derris
  • Cóc kèn mũi
  • Return
    Print