(MS: 2370) Tree Cáp gai nhỏ - Capparis micrantha - DC. subsp. korthalsiana (Miq.) Jacob.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Màn Màn (Cáp) - Ho-Anh Cáp (Màn Màn) - Chi-Anh Capparis
Life Form
GON - Cây gỗ nhỏ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Tiểu mộc.
Thân cao 6 m, gốc to 40 cm, không lông; gai nhỏ, cao 2 mm.
Lá có phiến to 20-23 x 7-8 cm, chót tròn, có mũi cứng nhọn, đáy tròn, lúc khô vàng vàng.
Hoa gắn thành hàng trên nách lá, nhỏ, trắng có 2 bớt vàng; cánh hoa đầy lông mặt trong; tiểu nhụy đến 100; noãn sào có 4 đính phôi. Phì quả hình thoi từ từ hẹp ở phần trên, to 9 x 3 cm, trên thư đài cao 2 cm, nạc trắng, ăn được; hột vào 8 x 6 mm.

 

Return
Print