(MS: 1004) Tree Công chúa thơm - Artabotrys Fragrans - Ast.
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Na - Ho-Anh Na (Mãng Cầu) - Chi-Anh Artabotrys
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Dây leo cao 20 m; nhánh không lông. 
Lá có phiến tròn dài hay thon, láng mặt trên, có lông dài ở mặt dưới, gân chánh có lông nhiều.
Hoa có lông màu vàng; cánh hoa dài 14 mm, rộng 9 mm; tiểu nhụy nhiều; tâm bì 4 – 7. Trái dài 4 cm, không lông, 1 hột.

Other Species Artabotrys
  • Công chúa đồng
  • Công chúa trung gian
  • Công chúa Harmand
  • Công chúa Petelot
  • Return
    Print