(MS: 5077) Tree Vạng còng (Vạng trứng, Nội châu) - Endospermum chinense - Benth..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Thầu Dầu (Đại Kích) - Ho-Anh Đại Kích (Ba Mảnh Vỏ) - Chi-Anh Endospermum
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc cao hơn 30 m; nhánh mau không lông. Phiến lá to đến 20 x 15 cm, xoan rộng, đáy 5 gân, với 2 tuyến to, gân phụ 4 cặp, có tuyến đây đó gần bìa gần đầu phiến, có lông lúc non; cuống 4-7 cm, lá bẹ 3,5 mm. Chùm tụ tán có lông dợt; hoa đực có 10 tiểu nhụy; hoa cái có noãn sào xoan, nuốm không vòi, 3 thùy. Nang to 1 cm, có lông vàng. N = 24.

 

Return
Print