(MS: 8424) Tree Trang trăm - Ixora eugenoides - Pierre ex Pit..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Long Đởm - Ho-Anh Cà phê - Chi-Anh Ixora
Life Form
BUI - Cây bụi Anh
is Fruit
Yes
Rare
Emergency
Description

Đại mộc 1-8 m; cành mảnh, dẹp dẹp, không lông. Lá có phiến xoan đến thon, to 1,5-7,5 x 1-2,5 cm, gân phụ 7-9cặp, dai, mặt trên nâu láng; cuống 2-3 mm, lá bẹ có mũi dài, cao 5 mm, có lông, tai nhọn, cao; vành có ống dài 2,5-3 cm, tai thon nhọn, 4,5-5 mm. Quả nhân cứng cao 4 mm; hột 2.

Other Species Ixora
  • Trang trắng
  • Trang Lào
  • Trang vàng
  • Trang trở đen
  • Trang dịu
  • Return
    Print