(MS: 107) Tree Bòng bòng lá liểu - Lygodium salicifolium - Presl
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Dương Xỉ - Lop-Anh Rau Vị - Bo-Anh Bòng Bong - Ho-Anh Bòng Bòng - Chi-Anh Lygodium
Life Form
COL - Dây leo thân cỏ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Ráng leo, có căn hành bò, ngắn. Lá leo có thứ diệp mang 3-6 cặp tam diệp dài vào 5 cm, rộng vào 1 cm, đầu nhọn, mặt trên láng, gân phụ mịn, 1-2 lần chẻ hai; cuống có đốt, tam diệp thụ không khác, mang nang quần đài dài 4 mm.


 

Other Species Lygodium
  • Bòng bòng ổ
  • Return
    Print