(MS: 2295) Tree Lẩu xác, Re to - Trichosanthes tricuspidata - Lour..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Bầu Bí - Ho-Anh Bầu Bí - Chi-Anh Trichosanthes
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây leo.
Thân dài 5-6 m, hay bò; vòi chẻ 2-3.
Phiến tròn dài to 9-18 cm, có 3-5 thùy, đáy hình tim, 2 mặt không lông trừ ở lông mặt dưới; cuống 3-7 cm.
Biệt chu; chùm đực dài 10-20 cm; cọng hoa 1 cm; lá hoa xoan, dài 15-20 mm; hoa trắng, cao 2-3 cm. Hoa cái cô độc, cọng dài 1 cm. Trái tròn tròn, to 6-9 x 3-6 cm, đỏ điều; nạc nâu hay lục; hột nhiều, dẹp, to 12-14 x 6-7 mm, nạc quanh hột xanh.
Bình nguyên - 100 m.

 

Return
Print