(MS: 4367) Tree Chiêu liêu lông - Terminalia citrina - (Gaertn.) Roxb. ex Flem
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Sim - Ho-Anh Chưn Bầu (Bàng) - Chi-Anh Terminalia
Life Form
GOL - Cây gỗ lớn Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Đại mộc to, cao đến 40 m; nhánh non không lông; vỏ xám trắng. Lá có phiến thon, dài 8-12 cm, gân phụ 10-12 cặp, dai, không lông; cuống có 2 tuyến ở gần chót. Phát hoa có ít lông; hoa nhỏ, không cánh hoa, có 10 tiểu nhụy. Trái dài 2,7 cm, có 5 sóng; hột 1, rộng 2 mm.

 

Other Species Terminalia
  • Bàng mốc
  • Chiêu liêu xanh
  • Chiêu liêu nước
  • Chiêu liêu nghệ
  • Return
    Print