(MS: 1337) Tree Dây Châu đảo - Pericampilus glaucus - (Lamk.) Merr..
Phóng to hình
Science Classification
Nganh-Anh Ngọc Lan - Lop-Anh Song Tử Diệp - Bo-Anh Hoàng Liên - Ho-Anh Dây Mối (Tiết Dê) - Chi-Anh Pericampilus
Life Form
DLG - Dây leo thân gỗ Anh
is Fruit
No
Rare
Emergency
Description

Dây mảnh.
Thân có lông.
Lá có phiến có lông như nhung, trắng ở mặt dưới, gân ở đáy 5; cuống dài bằng phiến.
Chùm tụ tán có lông; hoa có 6-9 lá đài, 6 cánh hoa, 6 tiểu nhụy, chỉ dính nhau. Hoa cái có 3 tâm bì cho ra trái tròn, dẹp dẹp. To 5 mm, không lông, xanh rồi đen. 1-1.000 m

Return
Print